Phí giao dịch tại Tiktakbtc

Theo nguyên tắc, phí giao dịch sẽ tự động được trừ vào tài khoản khi người dùng xác nhận giao dịch.

Tiktakbtc cung cấp mức phí giao dịch rẻ nhất cho người dùng. Phí giao dịch tại Tiktakbtc không cố định mà đúng bằng với mức phí giao dịch trên blockchain, không có các phụ phí.

Đặc biệt, với các token được xây dựng trên một blockchain, phí giao dịch sẽ được tính vào đồng coin gốc của blockchain đó. Ví dụ:

  • Tether USD (USDT) được niêm yết và sử dụng tại Tiktakbtc là 1 loại token chuẩn ERC20. Vì vậy, phí giao dịch được tính bằng Ethereum (ETH), với mức phí rất nhỏ, chỉ khoảng vài ngàn VNĐ.
  • Tiktakbtc Exchange Coin (TXC) và Vietnamdong Token (VNDT) được Tiktakbtc xây dựng trên TRON Blockchain theo chuẩn TRC-10. Vì vậy, phí giao dịch của các đồng coin này được tính bằng TRX, với mức phí bằng 0.