Thị trường tiền điện tử

Tham chiếu giá thời gian thực Top 15 đồng tiền điện tử lớn nhất bao gồm Bitcoin và các altcoin
BTC
Bitcoin
% 1h
0.01
% 24h
0.49
% 7d
1.18
VND
200,177,891.68
USD
8,645.67
BTC
1.00
ETH
Ethereum
% 1h
0.16
% 24h
0.39
% 7d
2.00
VND
3,881,157.06
USD
167.63
BTC
0.0194
XLM
Stellar
% 1h
1.38
% 24h
2.83
% 7d
11.87
VND
1,405.25
USD
0.0607
BTC
7.02e-6
USDT
Tether
% 1h
0.09
% 24h
0.08
% 7d
0.17
VND
23,090.52
USD
0.997
BTC
0.000115
CryptoCurrencyVNDChange 1hChange 24hChange 7d
Bitcoin200,177,891.68 0.01 % 0.49 % 1.18 %
Ethereum3,881,157.06 0.16 % 0.39 % 2.00 %
XRP5,464.86 0.10 % 1.10 % 0.78 %
Litecoin1,343,670.08 0.21 % 1.72 % 0.64 %
Bitcoin Cash7,966,093.21 0.09 % 2.04 % 3.15 %
Stellar1,405.25 1.38 % 2.83 % 11.87 %
EOS84,523.11 0.35 % 1.18 % 2.28 %
Cardano1,054.94 0.04 % 0.35 % 9.54 %
Dash2,488,551.50 0.50 % 1.70 % 12.66 %
Binance Coin409,089.54 0.14 % 0.00 % 0.78 %
Tether23,090.52 0.09 % 0.08 % 0.17 %
TRON398.35 0.01 % 0.80 % 0.89 %
Monero1,497,763.01 0.37 % 1.34 % 1.80 %
Neo260,771.74 0.28 % 2.02 % 1.11 %
Ethereum Classic214,106.27 0.08 % 5.19 % 22.90 %
SymbolVND% 1h% 24h% 7d
BTC200,177,891.68 0.01 0.49 1.18
ETH3,881,157.06 0.16 0.39 2.00
XRP5,464.86 0.10 1.10 0.78
LTC1,343,670.08 0.21 1.72 0.64
BCH7,966,093.21 0.09 2.04 3.15
XLM1,405.25 1.38 2.83 11.87
EOS84,523.11 0.35 1.18 2.28
ADA1,054.94 0.04 0.35 9.54
DASH2,488,551.50 0.50 1.70 12.66
BNB409,089.54 0.14 0.00 0.78
USDT23,090.52 0.09 0.08 0.17
TRX398.35 0.01 0.80 0.89
XMR1,497,763.01 0.37 1.34 1.80
NEO260,771.74 0.28 2.02 1.11
ETC214,106.27 0.08 5.19 22.90