Thị trường tiền điện tử

Tham chiếu giá thời gian thực Top 15 đồng tiền điện tử lớn nhất bao gồm Bitcoin và các altcoin
BTC
Bitcoin
% 1h
0.16
% 24h
1.60
% 7d
3.58
VND
227,507,469.86
USD
9,810.66
BTC
1.00
ETH
Ethereum
% 1h
0.17
% 24h
0.11
% 7d
7.58
VND
4,804,152.39
USD
207.17
BTC
0.0211
XLM
Stellar
% 1h
0.08
% 24h
1.09
% 7d
13.72
VND
1,537.95
USD
0.0663
BTC
6.76e-6
USDT
Tether
% 1h
0.06
% 24h
0.01
% 7d
0.06
VND
23,151.16
USD
0.998
BTC
0.000102
CryptoCurrencyVNDChange 1hChange 24hChange 7d
Bitcoin227,507,469.86 0.16 % 1.60 % 3.58 %
Ethereum4,804,152.39 0.17 % 0.11 % 7.58 %
XRP6,461.21 0.89 % 1.59 % 7.60 %
Litecoin1,674,985.07 0.26 % 0.75 % 1.94 %
Bitcoin Cash7,053,568.79 0.06 % 0.22 % 0.22 %
Stellar1,537.95 0.08 % 1.09 % 13.72 %
EOS88,429.88 0.24 % 1.23 % 5.10 %
Cardano1,126.16 0.60 % 1.32 % 4.72 %
Dash2,073,648.69 0.45 % 2.59 % 0.32 %
Binance Coin460,841.41 0.07 % 1.80 % 1.70 %
Tether23,151.16 0.06 % 0.01 % 0.06 %
TRON386.76 1.11 % 0.15 % 7.53 %
Monero1,628,725.98 0.10 % 2.51 % 4.30 %
NEO208,942.86 0.04 % 0.59 % 0.32 %
Ethereum Classic137,944.60 0.57 % 0.20 % 3.66 %
SymbolVND% 1h% 24h% 7d
BTC227,507,469.86 0.16 1.60 3.58
ETH4,804,152.39 0.17 0.11 7.58
XRP6,461.21 0.89 1.59 7.60
LTC1,674,985.07 0.26 0.75 1.94
BCH7,053,568.79 0.06 0.22 0.22
XLM1,537.95 0.08 1.09 13.72
EOS88,429.88 0.24 1.23 5.10
ADA1,126.16 0.60 1.32 4.72
DASH2,073,648.69 0.45 2.59 0.32
BNB460,841.41 0.07 1.80 1.70
USDT23,151.16 0.06 0.01 0.06
TRX386.76 1.11 0.15 7.53
XMR1,628,725.98 0.10 2.51 4.30
NEO208,942.86 0.04 0.59 0.32
ETC137,944.60 0.57 0.20 3.66