Giới thiệu Hệ thống cấp độ tài khoản tại Tiktakbtc

Nâng cấp tài khoản của bạn tại Tiktakbtc giúp chúng tôi nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng, mang lại cho khách hàng nhiều quyền lợi hơn và hưởng thêm nhiều ưu đãi từ những dịch vụ của Tiktakbtc.

LEVEL: VIP 0

Khách hàng mới đăng ký hoặc Khách hàng chưa hoàn thành Xác thực tài khoản - Giới hạn rút tiền 24h = 0,1 BTC - Hoa hồng tiếp thị liên kết = 0%

LEVEL: VIP 1

Sau khi khách hàng hoàn thành Xác thực tài khoản - Giới hạn rút tiền 24h = 1 BTC - Hoa hồng tiếp thị liên kết = 0,025%

LEVEL: VIP 2

Tài khoản cài đặt Bảo mật 2 bước - Giới hạn rút tiền 24h = 2 BTC - Hoa hồng tiếp thị liên kết = 0,05%

LEVEL: VIP 3

Tổng khối lượng giao dịch đạt 1.000.000.000 VNDT - Giới hạn rút tiền 24h = 5 BTC - Hoa hồng tiếp thị liên kết = 0,075%

LEVEL: VIP 4

Liên hệ với Chúng tôi - Giới hạn rút tiền 24h = 10 BTC - Hoa hồng tiếp thị liên kết = 0,1%