Giới thiệu bạn bè sử dụng Tiktakbtc

Hoa hồng giới thiệu Tiktakbtc

Nhận ngay TXC cho mỗi người được bạn giới thiệu tham gia Tiktakbtc

Điều kiện nhận thưởng:

  • Người được bạn giới thiệu giao dịch với tổng cộng khối lượng giao dịch đạt 100.000.000 VNDT đầu tiên tại dịch vụ Tiktakbtc Exchange (có thể cộng dồn sau nhiều giao dịch) bạn sẽ nhận ngay 300 TXC ~ 300.000 VNDT
  • Hoa hồng giới thiệu được cộng trực tiếp vào tài khoản của bạn và có thể sử dụng ngay lập tức

Đăng nhập vào Tiktakbtc để lấy link giới thiệu

Mọi thắc mắc hoặc yêu cầu trợ giúp vui lòng liên hệ https://support.tiktakbtc.net/