Tìm hiểu về đồng tiền điện tử Ethereum (ETH)

Ethereum là một nền tảng điện toán phân tán, công khai, mã nguồn mở dựa trên công nghệ Blockchain với tính năng hợp đồng thông minh, làm cho các thỏa thuận hợp đồng trực tuyến được thực thi an toàn và chính xác. Nền tảng này bao gồm một máy ảo Turing hoàn chỉnh – Ethereum Virtual Machine (EVM) để thực hiện tính toán, xử lý thông tin của mạng lưới Ethereum. Ngoài nỗ lực hướng đến khắc phục các nhược điểm của Bitcoin, mục tiêu của Ethereum là hoạt động như một loại Internet phi tập trung, cũng như một cửa hàng ứng dụng phi tập trung, hỗ trợ một loại ứng dụng mới là Dapp – ứng dụng phi tập trung.

Không ai sở hữu Ethereum, hệ thống cũng không phải là miễn phí. Ethereum cũng cung cấp một loại tiền mã hóa gọi là Ether (ETH), có thể được chuyển giữa các tài khoản và được sử dụng để trả công cho các thợ đào giúp thực hiện việc tính toán. Gas (có thể quy đổi ra Ether) là một cơ chế giá giao dịch nội bộ, được tính dựa trên khối lượng tính toán, băng thông, lưu trữ, được sử dụng để giảm thiểu giao dịch rác (spam) và phân bổ các nguồn lực trên mạng lưới.

Ethereum đã được đưa ra vào cuối năm 2013 bởi một nhà nghiên cứu tiền mã hóa và nhà lập trình, Vitalik Buterin. Việc phát triển Ethereum ban đầu được tài trợ qua hình thức crowd funding suốt tháng 7 và tháng 8 năm 2014. ETH được ra mắt chính thức vào ngày 30 tháng 7 năm 2015, và đã dần trở nên phổ biến. Bắt đầu từ cuối tháng 1 năm 2016, đồng tiền này đã trải qua sự tăng trưởng đột biến về giá.

Tìm hiểu về Ethereum, chúng ta sẽ thấy khác biệt so với Bitcoin và các đồng tiền mã hóa khác ở chỗ là nó do 4 yếu tố chính tạo thành và đó cũng là những bộ phận quan trọng nhất của Ethereum: Ether (ETH), hợp đồng thông minh (Contract), Tài khoản và máy ảo Ethereum (Ethereum Virtual Machine – EVM).

Ether

Ether là một token nền tảng cho hoạt động của Ethereum, qua đó cung cấp một sổ cái phân tán công khai cho các giao dịch. Nó được sử dụng để thanh toán phí Gas, một đơn vị tính toán được sử dụng trong các giao dịch và các hoạt động chuyển đổi trạng thái khác. Đồng Ether cũng thường được mọi người gọi là đồng Ethereum, một sai lầm thường gặp.

Nó được niêm yết trên các sàn giao dịch tiền mã hóa dưới mã ETH. Nó cũng được sử dụng để thanh toán phí giao dịch và các dịch vụ tính toán khác trên mạng Ethereum.

Máy ảo Ethereum (EVM)

Máy ảo Ethereum (EVM) là một môi trường chạy các hợp đồng thông minh Ethereum. Định nghĩa chính thức của EVM được quy định trong Ethereum Yellow Paper của Gavin Wood. Nó được hoàn toàn cô lập khỏi mạng lưới, hệ thống tập tin và các quá trình khác của hệ thống máy chủ. Mỗi node Ethereum trong mạng chạy một EVM và thực hiện các hướng dẫn giống nhau. Nói một cách đơn giản, đây là “nơi” để vận hành xử lý thông tin của mạng máy tính cung cấp. Những tổ chức, cá nhân chuyên xử lý thông tin sẽ tập hợp trong “ngôi nhà” này rồi phân chia nhau giải mã dữ liệu Blockchain. Máy ảo Ethereum đã được lập trình trong C++, Go, Haskell, Java, Python, Ruby, Rust và WebAssembly.

Hợp đồng thông minh (Smart Contract)

Bạn có thể hiểu đây là một giao thức quản lí hợp đồng đảm bảo tính nhanh gọn và minh bạch. Hợp đồng thông minh là một bộ giao thức đặc biệt với mục tiêu là để đóng góp, xác nhận hay tiến hành quá trình đàm phán và thực hiện hợp đồng. Nó cho phép chúng ta triển khai giao dịch mà không cần thông qua một bên thứ ba trung gian (Bình thường, khi ký một hợp đồng để trao đổi giá trị kinh tế, ta luôn cần một bên thứ 3 có trách nhiệm hòa giải). Những giao dịch này hoàn toàn dễ dàng truy dấu và không thể bị can thiệp hoặc đảo chiều. Hợp đồng thông minh được lập trình, chứa trong mình toàn bộ những thông tin chi tiết về các điều khoản và thực hiện chính xác chúng một cách tự động mà không bị kiểm duyệt, lừa đảo hay can thiệp bởi bên thứ ba.

Hợp đồng thông minh của Ethereum dựa trên các ngôn ngữ máy tính khác nhau, mà các nhà phát triển sử dụng để lập trình các chức năng của riêng họ. Hợp đồng thông minh là các bản tóm tắt lập trình cấp cao được biên dịch (compile) ra bytecode bậc thấp và được thực thi trên máy ảo EVM. Sau khi được biên dịch, chúng được triển khai lên Ethereum blockchain với 1 giao dịch tới 1 địa chỉ lập hợp đồng (contract-creation address). Mỗi một hợp đồng được xác định bởi một địa chỉ Ethereum. Địa chỉ này có thể được sử dụng trong các giao dịch với tư cách người gửi, người nhận hoặc để gọi các chức năng của hợp đồng. Hợp đồng có thể được viết bằng các ngôn ngữ lập trình bậc cao, bao gồm Solidity, Serpent, LLL, Viper,…, trong đó, Solidity là ngôn ngữ lập trình được sử dụng phổ biến nhất.

Một vấn đề liên quan đến việc sử dụng hợp đồng thông minh trên blockchain công khai là các lỗi, bao gồm các lỗ hổng bảo mật, mọi người có thể nhìn ra nhưng không thể khắc phục nhanh chóng. Một ví dụ về điều này là cuộc tấn công vào ngày 17 tháng 6 năm 2016 vào The DAO, không thể nhanh chóng dừng lại hoặc đảo ngược.

Tài khoản

Mỗi tài khoản Ethereum được đại diện bởi 20 byte ký tự. Các thông số sau được lưu trong dữ liệu trạng thái của Ethereum cho mỗi tài khoản:

 • Số nonce, để đảm bảo mỗi giao dịch chỉ được xử lý một lần.
 • Số dư tài khoản
 • Mã nguồn hợp đồng (nếu có)
 • Phần lưu trữ của tài khoản (mặc định là trống)

Các giao dịch giữa các tài khoản được trả tiền bằng Ether. Có hai loại tài khoản: Tài khoản ngoại vi (Externally Owned Accounts – EOA) được quản lý bởi khóa bảo mật, và tài khoản hợp đồng (contract account) được quản lý bởi mã hợp đồng. Tài khoản ngoại vi được kiểm soát bởi các phần mềm bên ngoài, chẳng hạn như ứng dụng ví, nằm ngoài ethereum. Nó không chứa mã hợp đồng, có thể gửi thông điệp đi bằng cách tạo và ký kết một giao dịch, giống như tài khoản Bitcoin. Còn với tài khoản hợp đồng, nó được kiểm soát bởi phần mềm chạy trong Máy ảo Ethereum EVM, mỗi khi nó nhận được 1 thông điệp, mã hợp đồng sẽ chạy và cho phép đọc và ghi vào phần lưu trữ của nó, kèm theo việc gửi thông điệp đi và tạo ra hợp đồng khác lần lượt.

Lưu ý rằng “hợp đồng” trong Ethereum không phải là một cái gì đó phải “hoàn thành” hoặc “tuân thủ”. Thay vào đó, nó giống như các “thực thể tự trị” sống bên trong môi trường Ethereum, luôn thực hiện một đoạn mã cụ thể khi được tác động bởi một thông điệp hoặc giao dịch, và có quyền kiểm soát trực số Ether và dữ liệu trong phần lưu trữ của nó.

Các điểm khác biệt cơ bản so với Bitcoin

Về nguồn gốc, Bitcoin được tạo ra như một loại tiền tệ và để lưu trữ giá trị. Còn Ethereum được tạo ra như một nền tảng giao dịch hợp đồng thông minh phân tán. Lưu ý rằng, Bitcoin cũng có thể xử lý được hợp đồng thông minh, và Ethereum cũng có thể được sử dụng như một loại tiền tệ. Ngoài ra, giữa Bitcoin và Ethereum còn có những điểm khác biệt cơ bản sau:

 • Thời gian tạo khối Ethereum mới là 14 tới 15 giây thay vì 10 phút trong Bitcoin.
 • Việc sử dụng giao thức GHOST giúp giao dịch Ether nhanh hơn Bitcoin.
 • Số lượng Bitcoin bị giới hạn ở mức 21 triệu với phần thưởng giảm một nửa sau mỗi 4 năm (halving). Còn Ethereum, số lượng ether không giới hạn. Lượng lạm phát ether hàng năm không được xác định rõ. Các ngân hàng trung ương thường thích Ethereum hơn vì cách phát hành tiền này.
 • Phí giao dịch của Ethereum được trả bằng Gas (quy đổi được ra ether), được tính dựa trên khối lượng tính toán, băng thông, lưu trữ. Còn phí giao dịch Bitcoin bị cạnh tranh trực tiếp với nhau để vào được khối của Bitcoin mà bị giới hạn.
 • Ethereum cho phép chạy mã Turing hoàn chỉnh, cho phép mọi tính toán được thực thi nếu có đủ khả năng tính toán và thời gian. Tuy nhiên điều này cũng mang lại nhiều rủi ro bị tấn công hơn cho Ethereum so với cấu trúc đơn giản hơn của Bitcoin.
 • Có 13% số ether được bán cho lượng người đã tài trợ dự án ban đầu. Còn những người đầu tiên đào Bitcoin nắm giữ số lượng lớn lượng Bitcoin đang phát hành.
 • Ethereum chống lại việc sử dụng ASIC như của Bitcoin. Người đào Ethereum phải sử dụng card đồ họa GPU vì hàm băm của Ethereum yêu cầu sử dụng bộ nhớ.
 • Ethereum chống lại việc khai thác tập trung bằng cách sử dụng giao thức Ghost.
 • Bitcoin đã có một lịch sử chưa bao giờ can thiệp vào dữ liệu trên sổ cái. Còn Ethereum đã phải chia nhánh (fork) sau khi DAO bị tấn công.

Các yếu tố cho một ví lưu trữ Ethereum an toàn

Không chỉ ví lưu trữ Ethereum mà ví lưu trữ các loại tiền mã hóa khác cũng cần những yếu tố sau để đảm bảo tính bảo mật, an toàn và tốt cho người sử dụng.

 • Private key (Khóa bảo mật): Được định nghĩa như một chiếc chìa khóa để bạn mở ví, và đương nhiên, chìa khóa này chỉ một mình bạn biết
 • Dễ sử dụng: Có giao diện trực quan và dễ dàng thao tác, đặc biệt là tốc độ phải nhanh chóng.
 • Cộng đồng phát triển: Có một cộng đồng phát triển tích cực và hỗ trợ lâu dài.
 • Sao lưu và bảo mật: Đây là chức năng cần thiết khi khách hàng muốn bảo vệ tài khoản tốt và linh hoạt hơn.
 • Khả năng tương thích: Các ví phải được lập trình tương thích với các hệ điều hành phổ biến hiện nay như: Windows, Linux, mac, Android, iOs.

Hãy đảm bảo các loại ví tiền bạn chọn đáp ứng được các tiêu chí trên trước khi lựa chọn. Nếu không đáp ứng đủ những yêu cầu trên thì bạn nên xem xét lại.

Các ví lưu trữ Ethereum an toàn

Có 2 loại ví dùng để lưu trữ tiền mã hóa: Ví lạnh và Ví nóng. Chúng tôi sẽ dựa trên việc phân loại này để liệt kê các ví lưu trữ Ethereum an toàn cho các bạn.

1. Ví nóng

1.1. Ví web (ví trực tuyến) lưu trữ Ethereum

Là một loại ví tiền được lưu trữ trên một máy chủ trực tuyến, dễ dàng tiếp cận và có thể được sử dụng cho các giao dịch ngay lập tức.

Một số ví trên web tốt và được đông đảo người sử dụng là các ví trên các sàn giao dịch, và các trang web dịch vụ lưu trữ ví.

 • Một số sàn cung cấp ví của nước ngoài: Binance, Bittrex, Poloniex, Kraken, Bitfinex,…
 • Một số các trang web dịch vụ lưu trữ ví của nước ngoài: Coinbase.com, MyEtherWallet,…
 • Ngoài ra, tại Việt Nam, Tiktakbtc Platform có chức năng ví lưu trữ các loại tiền mã hóa bảo mật bên cạnh dịch vụ trao đổi, giao dịch.

Đối với các sàn giao dịch nước ngoài, việc tạo ví chỉ khi bạn có mục đích trade coin, và không nên để trên sàn lâu. Còn nếu bạn đang lưu giữ tiền trên ví Coinbase, MyEtherWallet hay Tiktakbtc thì đây là những lựa chọn an toàn hơn so với ví trên các sàn giao dịch nước ngoài.

Mặc dù vậy. việc lưu trữ số lượng lớn tiền mã hóa của bạn trong ví online hay ví nóng là thiếu bảo mật và độ an toàn không cao.

1.2. Ví phần mềm lưu trữ Ethereum

Ví phần mềm là ví tiền mã hóa sử dụng các ứng dụng để quản lý ví tiền của bạn, bạn có thể tải và cài đặt ví phần mềm trực tiếp trên máy tính, điện thoại hoặc máy tính bảng.

Có nhiều ví phần mềm khác nhau để lựa chọn và có nhiều điều cần cân nhắc trước khi lựa chọn một cái như Exodus, Jaxx, Mist, MetaMask,…

2. Ví lạnh

2.1. Ví giấy

Ví giấy là một tờ giấy hoặc một tài liệu nào đó được in ra trong đó có địa chỉ ví và khóa cá nhân của bạn.

Thường thì ví giấy sẽ có mã code QR, do đó bạn có thể scan mã này để có thể sử dụng ví tiền mã hóa và thực hiện các hoạt động chuyển tiền bình thường.

Ví giấy Ethereum cần phải được giữ an toàn như đồ trang sức hoặc tiền mặt. Một số dịch vụ cho phép tạo ra ví giấy như MyEtherWallet, ETHAdress,…

2.2. Ví phần cứng

Là một loại ví hoàn toàn bị ngắt kết nối khỏi Internet hoặc thiết bị chủ. Ví cứng giống như một chiếc máy tính thu nhỏ, có hình dạng USB được giữ ngoại tuyến lưu trữ các thông tin bí mật tương tự như ví giấy và có thể được cắm vào máy tính khi cần thiết.

Ví tiền mã hóa dạng này cao cấp hơn so với ví giấy về mức độ an toàn bởi vì khi bạn thực hiện giao dịch, ví cứng yêu cầu bạn xác nhận giao dịch bằng cách bạn phải tự ấn vào một nút trên thiết bị. Một bước bảo mật của ví cứng mà các hacker cũng phải bó tay.

Có ba thương hiệu ví cứng lớn là Ledger Nano S, Trezor và KeepKey.

Hợp đồng thông minh (Smart Contract) là gì?

Bạn có thể hiểu đây là một giao thức quản lí hợp đồng đảm bảo tính nhanh gọn và minh bạch. Hợp đồng thông minh là một bộ giao thức đặc biệt với mục tiêu là để đóng góp, xác nhận hay tiến hành quá trình đàm phán và thực hiện hợp đồng. Nó cho phép chúng ta triển khai giao dịch mà không cần thông qua một bên thứ ba trung gian. Những giao dịch này hoàn toàn dễ dàng truy dấu và không thể bị can thiệp hoặc đảo chiều. Hợp đồng thông minh được lập trình, chứa trong mình toàn bộ những thông tin chi tiết về các điều khoản và thực hiện chính xác chúng một cách tự động mà không bị kiểm duyệt, lừa đảo hay can thiệp bởi bên thứ ba.

Xét về khía cạnh lập trình thì hợp đồng thông minh đơn giản là các chương trình máy tính, từ hợp đồng không có ý nghĩa pháp lý trong ngữ cảnh này. Một khi hợp đồng được triển khai, mã của hợp đồng không thể thay đổi. Không giống như các phần mềm truyền thống, cách duy nhất để sửa đổi một hợp đồng là triển khai một hợp đồng mới. (Theo kipalog)

Vòng đời của Smart Contract

Các Smart contract thường được viết bởi các ngôn ngữ lập trình bậc cao, ví dụ như Solidity. Nhưng để chạy, chúng bắt buộc phải được biên dịch ra bytecode bậc thấp để chạy trên máy ảo EVM. Sau khi được biên dịch, chúng được triển khai lên Ethereum blockchain với 1 giao dịch tới 1 địa chỉ tạo hợp đồng (contract-creation address). Mỗi một hợp đồng được xác định bởi một địa chỉ ethereum. Địa chỉ này có thể được sử dụng trong các giao dịch với tư cách người gửi, người nhận hoặc để gọi các chức năng của hợp đồng.

Chú ý, smart contract chỉ được chạy khi chúng được gọi bởi 1 giao dịch, tất cả các smart contract trong ethereum được thực hiện bởi 1 giao dịch được khởi xướng từ 1 tài khoản ngoại vi EOA.

Giao dịch là atomic, có nghĩa là tất cả các thao tác nằm trong giao dịch được thực hiện sẽ hoặc là thành công, hoặc thất bại hoàn toàn, người dùng không phải lo lắng về ảnh hưởng của các giao dịch chưa được thành công, ví dụ khi có sự cố xảy ra khi một giao dịch đang trong quá trình thực hiện). Vậy nên bất kể 1 giao dịch có gọi bao nhiêu hợp đồng đi chăng nữa, trạng thái của các hợp đồng sẽ thay đổi nếu giao dịch thành công, nếu giao dịch thất bại, toàn bộ mọi thứ sẽ được cuộn trở lại như thể giao dịch chưa bao giờ được gọi. Tuy nhiên, giao dịch không thành công vẫn được lưu trữ trên blockchain và có thể sẽ khấu trừ chi phí gas vào tài khoản phát sinh giao dịch, nhưng không có tác động nào lên trạng thái của hợp đồng.

Không thể thay đổi mã của hợp đồng nhưng chúng ta có thể xóa chúng khỏi blockchain. Để thực hiện xóa chúng, chúng ta sử dụng EVM opcode SELFDESTRUCT, opcode (mã thực thi) này sẽ loại hợp đồng ra khỏi blockchain. Hoạt động này có chi phí gas là âm, do đó khuyến khích việc giải phóng trạng thái lưu trữ. Xóa hợp đồng theo cách này sẽ không xóa lịch sử giao dịch của hợp đồng vì nó đã được lưu trữ trong blockchain, nhưng nó sẽ loại bỏ trạng thái của hợp đồng ở tất cả các khối trong tương lai. (Sưu tầm và chỉnh sửa từ kipalog)

Ứng dụng của hợp đồng thông minh vào đời thực: Hợp đồng thông minh có thể được tích hợp vào rất nhiều lĩnh vực.

 • Bầu cử

Kết quả bỏ phiếu sẽ được chuyển vào Blockchain và phân phối về các node trong mạng lưới. Toàn bộ dữ liệu sẽ được mã hóa và hoàn toàn ẩn danh. Phương pháp này có thể loại bỏ âm mưu thao túng cuộc bầu cử.

 • Logistics

Như chúng ta đều biết, chuỗi cung ứng mà một hệ thống kéo dài và gồm nhiều liên kết khác nhau. Mỗi liên kết cần phải nhận được xác nhận bởi cái ở trước để đủ điều kiện thực hiện phần việc của mình theo như hợp đồng.

Đây là một quá trình dài hơi và kém năng suất, nhưng với hợp đồng thông minh thì mỗi bộ phận tham gia đều có thể theo dõi tiến trình công việc để từ đó hoàn thành nhiệm vụ đúng hạn. Hợp đồng thông minh bảo đảm tính minh bạch trong điều khoản hợp đồng, chống gian lận.

Nó còn có thể cung cấp cho ta khả năng giám sát quá trình cung ứng nếu như được tích hợp chung với Mạng lưới vạn vật kết nối Internet (Internet of Things).

Bên cạnh đó hợp đồng thông minh còn có vô vàn ứng dụng khác, ví dụ như trong quản lí chuỗi cung ứng, dịch vụ ngân hàng, dịch vụ tài chính, bảo hiểm, bất động sản, các cơ quan chính phủ, tổ chức y tế….

Những lợi ích của hợp đồng thông minh: Hợp đồng thông minh sử dụng tất cả những điểm mạnh của công nghệ Blockchain.

 • Tính bảo mật

Hợp đồng thông minh được mã hóa và phân phối về cho các node. Cách thức này bảo đảm nó sẽ không bị thất lạc hay sửa đổi mà không được bạn cho phép.

 • Hiệu quả về kinh tế và nhanh gọn

Hầu hết các công đoạn đều được tự động hoá, và gần như loại bỏ hoàn toàn bên trung gian.

 • Tiêu chuẩn hóa

Hiện đã xuất hiện một loạt các hình thức hợp đồng thông minh khác nhau. Người dùng có thể chọn ra một kiểu và thay đổi sao cho phù hợp nhất với nhu cầu bản thân.

Những hạn chế của hợp đồng thông minh: Hợp đồng thông minh dù gì cũng chưa phải là hoàn hảo. Sau đây là một số các khiếm khuyết còn tồn đọng của nó:

 • Nhân tố con người

Vì toàn bộ phần mã được soạn thảo bởi con người, và họ vẫn có thể mắc lỗi. Nếu hợp đồng thông minh đã được tải lên Blockchain, các nhà lập trình sẽ không thể nào thay đổi được nó.

Một ví dụ nổi tiếng về nhân tố con người đó chính là sự kiện DAO. Lỗi lập trình của đội ngũ phát triển đã bị một số tin tặc phát hiện và tận dụng, từ đó cướp đoạt đến 60 triệu USD tiền vốn của người dùng

 • Tình trạng pháp lý chưa rõ ràng

Hiện tại, hợp đồng thông minh vẫn chưa được quản lí bởi bất kì chính phủ nào cả. Vì thế cho nên vẫn tiềm ẩn khả năng xuất hiện mâu thuẫn nếu như các thể chế quản lí quyết định xây dựng bộ khung pháp lý dành cho hình thức hợp đồng thông minh còn khá mới mẻ này.

 • Chi phí thực hiện

Hợp đồng thông minh không thể nào được lập nên mà không cần thông qua công đoạn lập trình. Do đó, điều cần thiết là phải có một chuyên gia lập trình dày dạn kinh nghiệm trong đội ngũ phát triển để hạn chế tối đa những sai sót có thể xảy ra đối với hợp đồng và bảo đảm cơ sở hạ tầng của công ty tương thích được với công nghệ Blockchain.

Đăng nhập tài khoản của bạn tại Tiktakbtc.

Nếu bạn chưa có tài khoản trên Tiktakbtc, truy cập link: Hướng dẫn đăng ký và cập nhật thông tin tài khoản trên Tiktakbtc

1. Nạp ETH

Bước 1: Nhấn , chọn Nạp hoặc nhấn ô NẠP ( màu xanh lá)

Bước 2: Chọn nạp Ethereum(ETH)

Bước 3: Giao diện sẽ hiển thị địa chỉ của bạn. Bạn có thể sao chép địa chỉ này hoặc quét mã QR để gửi tiền từ tài khoản ngoài về Tiktakbtc. Sau khi chuyển xong, chỉ mất vài phút là Ethereum(ETH) sẽ được chuyển vào ví của bạn ở Tiktakbtc.

2. Rút ETH

Bước 1: Nhấn , chọn Rút hoặc nhấn ô RÚT ( màu vàng)

Bước 2: Chọn rút Ethereum(ETH)

Bước 3: Giao diện sẽ hiển thị như ảnh sau. Bạn nhập đầy đủ các thông tin Địa chỉ víSố lượng, chọn mức PhíTrung Bình (mặc định) hoặc Cao. Nếu bạn chọn phí Cao, giao dịch của bạn sẽ được ưu tiên và xử lý nhanh chóng hơn.

Sau khi điền đủ các thông tin, nhấn RÚT.

Hệ thống sẽ gửi một màn hình xác nhận rút tiền, bạn nhập mã Google Authenticator (nếu có), sau đó chọn RÚT. Vậy là bạn đã rút thành công.

3. Mua ETH

Bước 1: Nhấn Giao dịch, chọn Mua/Bán

Bước 2: Chọn ETH/VNDT

Bước 3: Điền số lượng ETH bạn muốn mua. Sau đó chọn TIẾP TỤC.

Hệ thống sẽ hiện lên cửa sổ xác nhận. Bạn xác nhận thông tin và nhập mã Google Authenticator (nếu có), sau đó chọn Mua để hoàn tất.

4. Bán ETH

Bước 1: Nhấn Giao dịch, chọn Mua/Bán

Bước 2: Chọn ETH/VNDT

Bước 3: Điền số lượng ETH bạn muốn bán sau đó nhấn TIẾP TỤC

Hệ thống sẽ hiện lên cửa sổ xác nhận. Bạn xác nhận thông tin và nhập mã Google Authenticator (nếu có), sau đó chọn Bán để hoàn tất.


Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào về việc sử dụng, hãy liên hệ ngay với chúng tôi. Đội ngũ hỗ trợ của Tiktakbtc luôn sẵn sàng trả lời bạn 24/7. Chúc các bạn thành công!

Bài viết vẫn đang được Tiktakbtc xây dựng nội dung nhằm đem đến cho khách hàng những thông tin tốt nhất

Tiktakbtc Official – Hãy kết nối với Tiktakbtc

Facebook: https://www.facebook.com/tiktakbtc/

Twitter: https://twitter.com/tiktakbtc

Telegram: https://t.me/tiktakbtc

3 Replies to “Tìm hiểu về đồng tiền điện tử Ethereum (ETH)”

 • Leave a comment