ERC20 là gì?

1. ERC-20 là gì?

ERC-20 là một tiêu chuẩn kỹ thuật được sử dụng cho các hợp đồng thông minh trên Ethereum Blockchain để phát hành token. Trong đó, ERC là viết tắt của Ethereum Request For Comments – giao thức cải tiến đề xuất chính thức trong mạng lưới Ethereum và 20 là số ID duy nhất dùng để phân biệt tiêu chuẩn này với tiêu chuẩn khác.

Phần lớn các token được phát hành trên Ethereum Blockchain đều tuân thủ tiêu chuẩn ERC-20. Theo dữ liệu ngày 25/08/2019, có tổng cộng 208,165 token tương thích ERC-20 trên mạng lưới Ethereum.

2. Lịch sử ra đời

ERC-20 đã được đề xuất vào ngày 19 tháng 11 năm 2015, bởi Fabian Vogelsteller. Nó xác định một danh sách các quy tắc chung mà một token Ethereum phải thực hiện, giúp các nhà phát triển có thể lập trình các token mới hoạt động được trong hệ sinh thái Ethereum.

ERC-20 Token đã có những bước tiến mạnh mẽ, trở nên phổ biến nhờ các đợt huy động vốn ICO diễn ra trong năm 2017 đến nay, bởi sự triển khai dễ dàng, cùng với tiềm năng tương tác với các tiêu chuẩn token Ethereum khác.

3. Những tiêu chuẩn của một Token ERC-20

Cộng đồng Ethereum đã tạo ra các tiêu chuẩn cho một token ERC-20 với 03 quy tắc không bắt buộc và 06 quy tắc bắt buộc:

03 Quy tắc không bắt buộc:

 • Token Name: Tên của token
 • Symbol: Biểu tượng của token
 • Decimal: Số thập phân

06 Quy tắc bắt buộc:

 • totalSupply: Tổng cung
 • balanceOf: Số dư
 • transfer: Chuyển nhượng
 • transferFrom: Chuyển nhượng từ
 • approve: Chấp thuận
 • allowance: Cho phép

4. Những tính năng và lợi ích của các Token ERC-20

Một số tính năng chính của các token ERC20 bao gồm:

 • Tính năng automic-swap
 • Giảm tối thiểu chi phí và thời gian giao dịch
 • Thuần Solidity
 • Khả năng tương thích
 • Phát triển hợp đồng thông minh,…

Một số lợi ích của các token ERC-20:

 • Tăng cường thanh khoản token
 • Giảm rủi ro phá vỡ hợp đồng
 • Làm giảm sự phức tạp trong việc tương tác giữa các token
 • Giao dịch thống nhất và nhanh chóng
 • Xác nhận giao dịch hiệu quả hơn,…

Bài viết vẫn đang được Tiktakbtc xây dựng nội dung nhằm đem đến cho khách hàng những thông tin tốt nhất

Tiktakbtc Official – Hãy kết nối với Tiktakbtc