BEP2 là gì?

BEP2 là một tiêu chuẩn kỹ thuật được sử dụng để triển khai và khởi chạy token trên Binance blockchain, Binance Chain.

Các token BEP2 tương thích với Binance DEX. Tất cả các token giao dịch trên Binance DEX đều theo tiêu chuẩn BEP2.


Bài viết vẫn đang được Tiktakbtc xây dựng nội dung nhằm đem đến cho khách hàng những thông tin tốt nhất

Tiktakbtc Official – Hãy kết nối với Tiktakbtc